0%

Stemmer

Jeg er autorisert pianostemmer, og stemmer både store og små piano og flygler.

Tekniker

Som autorisert pianotekniker kan jeg fikse mekanikken i pianoet ditt.

Fornøyde kunder

⚬ Stavanger kulturskole
⚬ Stavanger katedralskole
⚬ Stavanger Konserthus

Område

Jeg hjelper gjerne i området fra Jæren i sør, via Ryfylke, til Haugalandet i nord.

István Horváth er utdannet finmekaniker, musiker, entertainer innen klassisk musikk, pianostemmer og pianotekniker. Han har jobbet som pianostemmer og -tekniker siden 2005, og er autorisert av Norges Pianostemmer og Tekniker Forening.

  • Hvorfor stemme pianoet?

    Pianostemming er en krevende profesjon. For å imøtekomme kravene til stadig kraftigere, rikere og mer dynamisk klang, har pianoer og flygler utviklet seg til å bli tunge konstruksjoner som kan tåle et samlet strengespenn på ca. 18–20 tonn. Mye av utfordringen for en pianostemmer er å balansere denne energien, slik at stemmingen holder seg over lengre tid og at den tåler strekt spill. Under stemming må det foretas en temperering, noe som krever spesiell innsikt og øvelse. Det trengs et øvet håndlag med verktøy, nagler og strenger for å få stemmingen til å holde.

  • Hvor ofte trengs pianostemming?

    Pianoer og flygler må stemmes regelmessig. Da klinger de godt, og gir musikalsk glede til både utøvere og tilhørere. Til privat bruk anbefaler Horváth Pianoservice å få stemt instrumentet minst én gang i året. Dersom man bruker instrumentet ved skoler, kirker, studio eller lignende anbefaler vi å få instrumentet stemt/kontrollert 2-4 ganger i året.

  • Vi kjører grønt

    Med den røde elbilen, kan jeg kjøre grønt og miljøvennlig til pianoet ditt.

Ring og bestill service eller stemming.